Yamaha CVP-609 GP

70.000.000

Brand: Yamaha
Model: CVP 609 GP
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Used
Màu sắc: Gỗ mun đánh bóng

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ