Showing 1–12 of 21 results

Piano Điện Kawai thường được những nhạc công, người chơi đàn chuyên nghiệp biểu diễn có nhiều tính năng hiện đại, hỗ trợ nhiều cho việc luyện tập cũng như biểu diễn.

Sale!

Piano Điện Kawai

Đàn Piano Điện Kawai AF60

20.000.000
Sale!
18.500.000
Sale!

Piano Điện Kawai

Đàn Piano Điện Kawai CA48

26.500.000
Sale!
17.000.000
Sale!
22.000.000
Sale!

Piano Điện Kawai

Đàn Piano Điện Kawai L32

11.000.000
Sale!
7.000.000