Đàn Piano điện Yamaha Clavionva CVP-505

30.000.000