Đàn Piano Cơ Samick SU121SF Giá Tốt Nhât

19.000.000

Mã sản phẩm: Samick SU121SF
Công ty: Samick Music Corp (Hàn Quốc)
Năm sản xuất: ~1991
Bảo hành: 5 năm