Đàn Piano Điện Yamaha CLP-535 R

24.000.000

✳️ Đàn Piano Điện Yamaha CLP-535 R✳️

☆Brand: Yamaha
☆Sản xuất: 2015
☆Tình trạng: Used (mới trên 95%)
☆Màu sắc: Polished Ebony (PE), Black Walnut (B), Dark Rosewood (R), White (W), Mahogany (M), White Ash (WA)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ