Tag Archives: Tuổi thọ đàn piano

Đàn piano có tuổi thọ bao lâu?

dan-piano-co-tuoi-tho-bao-lau

Đàn piano là một trong những vật sở hữu cá nhân có tuổi thọ lâu bền nhất. Được yêu  thích bởi âm thanh tuyệt vời của chúng. Mặc dù piano có thể tồn tại rất lâu, nhưng những yếu tố khách quan cũng có thể gây ảnh hưởng đến tuổi thọ đàn piano. Tuổi thọ […]