Tag Archives: cường độ

Dynamics trong âm nhạc là gì?

dynamics-cuong-do-am-nhac

Dynamics (cường độ) là một trong những yếu tố biểu đạt của âm nhạc. Trong ký hiệu âm nhạc, thường được sử dụng nhiều ký hiệu và hướng dẫn bằng văn bản để cho người thể hiện biết một bản nhạc sẽ phát ra như thế nào phải thể hiện lớn hay nhỏ. Cường độ […]