Đàn Piano Điện Yamaha SCLP6350 Nhập Khẩu Giá Tốt

23.000.000

Mã sản phẩm: Yamaha SCLP6350
Sản xuất:  2017-2019
Màu sắc:  Dark Alder

Sản phẩm bao gồm:  Đàn + Ghế + Khăn phủ