Yamaha CVP-609

68.000.000

Brand: Yamaha
Model: CVP 609
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Used
Màu sắc: Satin Walnut, Polished Ebony, Polished Mahogamy

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ