Yamaha CLP-635

28.500.000

Brand: Yamaha
Model: CLP-635
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Used
Màu sắc: White (W), White Ash (WA), Dark walnut (DW), Dark Rosewood (R), Black Walnut (B), Polished Ebony (PE)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ