Yamaha CLP-625

27.500.000

Brand: Yamaha
Model: CLP 625
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Used
Màu sắc: Rosewood (R), Black (B), White (W), Polished Ebony (PE)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ