Yamaha CLP-625 PE

28.000.000

Brand: Yamaha
Model: CLP-625 PE
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Trưng bày
Màu sắc: Polished Ebony (PE)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ