Yamaha CLP-575

30.000.000

Brand: Yamaha
Model: CLP-575
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Trưng bày
Màu sắc: Polished Ebony (PE), Matte black (B), Dark Rosewood (R), White (W)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ