Tag Archives: Fly Me to the Moon

Fly Me to the Moon | Sheet piano miễn phí

fly-me-to-the-moon-sheet-piano-mien-phi

Fly Me to the Moon, có tên gốc là “In Other Words”, là một bài hát được viết vào năm 1954 bởi Bart Howard. Đây là điệu valse đầu tiên và cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Ban đầu nó được hát bởi Felicia Sanders, ca sĩ thường trú tại khách sạn […]