Roland HP-557R

15.000.000

Brand: Roland
Model: HP 557 R
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Used

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ