Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CVP-503

25.000.000