Đàn piano điện cũ

Đàn piano điện cũ được nhập từ các nước nổi tiếng về đàn piano từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, ... với chất lượng tốt, độ bền cao và được bảo hành đến 2 năm

Lựa chọn :
Casio PX-150

11.000.000 đ 9.200.000 đ

Roland DP-900

11.500.000 đ 10.300.000 đ

Casio AP-220

11.000.000 đ 9.800.000 đ

Yamaha CLP-840

13.000.000 đ 12.000.000 đ

Yamaha CLP-120

14.000.000 đ 12.300.000 đ

Yamaha CLP-230

17.500.000 đ 15.000.000 đ

Yamaha YDP-151

15.500.000 đ 14.500.000 đ

Yamaha YDP-160

16.000.000 đ

Yamaha CLP-156

14.000.000 đ 13.500.000 đ

Yamaha CVP-201

15.500.000 đ 14.000.000 đ

Kawai CN-24

16.500.000 đ 15.000.000 đ

Yamaha CLP-511

12.000.000 đ

Roland HP-330

12.700.000 đ

Yamaha CLP-860

13.300.000 đ 12.500.000 đ

Yamaha YDP-131

12.000.000 đ

Yamaha CLP-130

15.000.000 đ