Đàn piano điện cũ

Đàn piano điện cũ được nhập từ các nước nổi tiếng về đàn piano từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, ... với chất lượng tốt, độ bền cao và được bảo hành đến 2 năm

Lựa chọn :
Roland F-90

9.000.000 đ

Roland HP-330

12.700.000 đ 11.700.000 đ

Yamaha CLP-120

13.500.000 đ 12.500.000 đ

Yamaha CLP-820

12.000.000 đ 11.200.000 đ

Kawai CN-24

14.000.000 đ 12.900.000 đ

Roland HP-103

17.000.000 đ 15.900.000 đ

Roland HP-2

15.500.000 đ 14.200.000 đ

Roland HP-550G

16.000.000 đ 14.200.000 đ

Yamaha CLP-133

12.000.000 đ

Yamaha CLP-170

16.000.000 đ

Yamaha CLP-840

13.000.000 đ

Yamaha CLP-860

13.500.000 đ

Yamaha CVP-201

15.500.000 đ

Roland HP-335

13.200.000 đ

Yamaha CLP-156

14.000.000 đ

Yamaha YDP-161

16.000.000 đ