Đàn piano điện cũ

Đàn piano điện cũ được nhập từ các nước nổi tiếng về đàn piano từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, ... với chất lượng tốt, độ bền cao và được bảo hành đến 2 năm

Lựa chọn :
Yamaha YDP-123

13.000.000 đ

Roland HP-2800G

12.000.000 đ

Yamaha CLP-130

15.000.000 đ

Yamaha YDP-160

16.000.000 đ

Yamaha CLP-156

13.000.000 đ

Yamaha CLP-511

12.000.000 đ

Roland HP-330

12.700.000 đ

Yamaha YDP-131

12.000.000 đ

Roland DP-990

17.000.000 đ

Roland HP-2800

11.500.000 đ

Roland HP-335

13.200.000 đ

Roland HP-530

15.300.000 đ

Roland HP-550G

16.000.000 đ

Yamaha CLP-120

13.000.000 đ

Yamaha CLP-170

16.000.000 đ

Yamaha CLP-230

17.000.000 đ 14.500.000 đ